Gmina Drzycim

   bipePUAP

monitord_ustaw

 
 
 

kujpom

Facebook

Licznik odwiedzin

Odwiedzający

Odwiedzający|Wejścia |Użytkownicy

 • Ostatnie 24h: 248
 • Ostatnie 7 dni: 1 896
 • Ostatnie 30 dni: 12 287
 • Teraz na stronie: 2

Konsultacje z Funduszy

Szanowni  Państwo !

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:

 • ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
 • identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
 • wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).

 

Podaję harmonogram konsultacji LPI Grudziądz we wrześniu 2014 r.

 

 

 

Miejsce Działanie Data
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno Mobilny Punkt Informacyjny 16.09.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Chełmno Mobilny Punkt Informacyjny 16.09.2014 12:00-14:00
Starostwo Powiatowe

Golub-Dobrzyń

Mobilny Punkt Informacyjny 18.09.2014 9:00-11:00
Starostwo Powiatowe Brodnica Mobilny Punkt Informacyjny 18.09.2014 12:00-14:00

 

 

I N F O R M A C J A

W Urzędzie Gminy w Drzycimiu w pokoju nr 9, od 1 września 2014 r.  do dnia  15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 

            Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 456,- zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

-wielodzietność,

-bezrobocie,

-niepełnosprawność,

-długotrwała choroba,

-brak umiejętności wypełniania  funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

-alkoholizm lub narkomania,

– a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających  dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 16 ust. 7,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Drzycim tel. 3317008 w. 25 lub 3317042.

Zaproszenie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie „EKOFIRMA – korzyść dla środowiska – oszczędności w przedsiębiorstwie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zapraszamy i informujemy, iż ruszyła rekrutacja do modułu szkoleniowego:

RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ

I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OZE W FIRMIE

W projekcie mogą uczestniczyć właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego.

W ramach 16 godzinnego szkolenia poznają Państwom.in. zasady zarządzania energią w firmie, dowiedzą się jak i  gdzie szukać przedsięwzięć efektywności energetycznej, w jaki sposób szukać źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Najbliższe terminy:

Chojnice, 21-22 sierpnia 2014, miejsce: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe,

- Bydgoszcz, 8-9 września 2014, miejsce: Spółdzielnia Socjalna Kreatywni,

- Słupsk, 22-23 września 2014, miejsce: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Piła, 29-30 września 2014, miejsce: Inwest-Park,

 

Produktem końcowym szkolenia i doradztwa będzie profesjonalnie opracowany plan rozwiązań proekologicznych, jakie mogą Państwo zastosować w firmie.

Udział w projekcie EKOFIRMA pozwoli obniżyć koszty działania firmy oraz pozyskać fundusze na dalszy jego rozwój. Dzięki szkoleniom zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności zarządzania energią. Opracowany przez doradców plan rozwiązań proekologicznych zwiększy Państwa szanse na uzyskanie dotacji ze środków europejskich na inwestycje.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział:

- wypełnij formularz dostępny na stronie  www.cewchojnice.eu w zakładce EKOFIRMA,

- zadzwoń  739 007 599, albo

- napisz e-mail: ekofirma@cewchojnice.eu

Zapraszamy do współpracy. Kontakt: Sławomir Fifielski – koordynator ds. rekrutacji promocji, tel. 739 007 599.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy ( 26 sierpnia 2014 r.).

 26 sierpnia 2014 roku o godz. 14-tej,

w sali konferencyjnej budynku socjalnego na stadionie w Drzycimiu

odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy

  

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Składanie interpelacji.
 7. Ocena funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
 8. Rozpatrzenie skargi p.  …………  na działalność Wójta Gminy z dnia  22 marca 2014 r.
 9. Rozpatrzenie skargi p.  ……….. na działalność Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Drzycim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Gródek.

12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok – podjęcie uchwały.

13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – podjęcie uchwały.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Sprawy bieżące Rady Gminy.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Mojestypendium.pl – sporo kasy na rarytasy

baner_mojestypendium_145x145Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze – to wszystko można mieć dzięki stypendiom. Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, artyści i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 180 milionów złotych.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć nie tylko bazę aktualnych stypendiów. Znajdują się tu również artykuły o stypendiach, konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać ścieżkę edukacji, a być może i kariery zawodowej. Od ośmiu lat gromadzimy najlepsze przykłady pomocy uczniom, studentom, doktorantom, sportowcom, artystom i wielu, wielu innym, aby każdy mógł odnaleźć się w świecie stypendiów. Pokazujemy, że pomoc finansowa nie musi pochodzić tylko ze szkoły i uczelni wyższych i być przyznawana ze względu na kłopoty finansowe. Stypendysta może przeznaczyć je zarówno na rozwój, jak i zwykłe przyjemności– mówi koordynatorka serwisu mojestypendium.pl Anna Koseska. Wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu coś konkretnego dla siebie. To niepowtarzalna szansa, aby zmienić swoje życie” – dodaje.

Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Zapraszamy na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook www.facebook.com/mojestypendiumpl, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje dotyczące stypendiów i konkursów edukacyjnych.

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka